Проект «Smart University»

Головний тренд останнього десятиліття у вищій освіті — впровадження edtech (освітніх технологій). Досвід цифровізації передових університетів світу показує, що розгортання системи управління освітою (LMS) відкриває можливості для якісного дистанційного навчання, економії ресурсів внаслідок автоматизації процесів і відмови від паперового документообігу, а також підвищенню інклюзивності освіти. В Україні ще не було успішних аналогічних проектів.

Саме тому команда ГО “СМАРТ СІТІ ХАБ” спільно з компанією освітніх технологій "HUMAN" запускають національний проект «Smart University», покликаний забезпечити підтримку українським ЗВО у впровадженні цифрових систем управління освітою (LMS) і підвищити рівень цифрової грамотності серед учасників освітнього процесу. Мета проекту — забезпечити успішну цифровізацію українських ЗВО. Цільова аудиторія — це учасники освітнього процесу (студенти, викладачі, адміністрація ЗВО) та органи державної влади у сфері освіти.

Завдяки спільній роботі представників університетів і фахівців у сфері IT для кожного університету-учасника буде розроблена і впроваджена індивідуальна програма з цифровізації, що відповідає актуальним запитам ЗВО і часу. В рамках проекту адміністраціям ЗВО пропонується повна підтримка в проведенні всіх необхідних етапів для підготовки і реалізації проекту з цифровізації ЗВО, а саме:

  • Проведення глибинних досліджень для виявлення організації внутрішніх процесів і специфіки роботи ЗВО;
  • Складання Плану з цифровізації університету на основі проведених досліджень;
  • Адаптація LMS-системи під індивідуальні потреби ЗВО фахівцями з компанії HUMAN;
  • Навчальні семінари для педагогів, студентів та адміністрації щодо роботи в обраній LMS-системі;
  • Цифровізація навчальних матеріалів і курсів;
  • Організація послідовного переходу процесів навчального закладу в цифровий простір.

Важливість впровадження комплексних цифрових рішень для організації очного і заочного навчання в українських ЗВО стрімко зростає. Але через недостатній рівень цифрової грамотності українська вища освіта зараз стоїть перед системною кризою, що загрожує повною втратою конкурентоспроможності.

Після запуску проекту «Smart University», ми очікуємо на такі результати:

• Автоматизація організаційних процесів звільняє час викладачів і деканату для вдосконалення якості освіти;

• Підвищення цифрових навичок необхідних для вдалої імплементації та використання сучасних цифрових інструментів в освіті.

• Постійний збір та аналіз освітніх даних і рефлексії учнів відкриває ЗВО можливості для максимально персоналізованих підходів до студентів без збільшення навантаження на викладачів;

• Впровадження єдиної освітньої екосистеми для навчання впродовж усього життя;

• Комплексна цифровізація навчального закладу дозволяє оптимізувати внутрішні процеси. А Єдиний Освітній Профіль дає можливість учням консолідувати та накопичувати знання в єдиному середовищі. Чи то навчання в Університеті чи додаткові курси;

• Міграція профілів учнів зі шкіл в університет зі збереженням історії навчання й аналітики особистісних показників.

Інші освітні проекти